Pilotenhulp deel 2

Vragenlijsten:Ten behoeve van de "Headquaters European Theatre of Operation", werden alle personen die betrokken waren bij het helpen onderduiken van piloten en overige leden van de vliegtuigbemanningen,, middels een vragenlijst geintervieuwd. De meeste van deze lijsten werden na de oorlog ingevuld, voornamelijk in de maanden september- en oktober 1945.

In de maand maart 2010, kreeg ik van de heer Bruce Bolinger, wonende in Nevada city USA, een mail waarin hij aan mij informatie vroeg over verschillende personen, die in Enschede betrokken waren bij de pilotenhulp. Na hem zo veel mogelijk informatie gegeven te hebben, kreeg ik van hem, via de post een aantal ingevulde kopieen van Vragenlijsten, als boven bedoeld. Onder andere kreeg ik die van Piet Alberts ("Blonde Piet"). Nu ik alle lijsten aandachtig betudeerd heb, kom ik tot de conclusie, dat het toch moeilijk is om namen, adressen en gebeurtenissen nauwkeurig te relateren. Natuurlijk wilde ik aan de hand van deze lijsten een duidelijker beeld krijgen hoe "Blonde Piet" in deze, voor mij nog voor een groot deel onbekende organisatie, stak.
Ik neem nu de vragenlijst van Piet Alberts als voorbeeld:

 

 


Opmerking: Als eerste valt het op dat de lijsten niet persoonlijk zijn ingevuld, maar door een Engelstalig persoon, bijna zeker een geallieerde militair van de "Military Intelligence Service". Deze dienst was er niet voor om heldendaden te registreren, maar meer een inlichtingendienst, om de juiste feiten en omstandigheden boven water te krijgen en eventuele misstanden en onwaarheden op te sporen. Dus een soort inlichtingendienst.

De lijst van Piet Alberts, werd op maandag, 17 september 1945, ingevuld.
Zijn adres: Schouwinkstraat 42 te Enschede, geen telefoon.
Adres dat bij de geallieerden bekend was: Kottendijk 80 te Enschede.
Plaats en datum van geboorte: Emmen, 5 juni 1918 (Dit moet zijn 5 juli 1918)
Nationaliteit: Nederlander.
Militaire rang: Sergeant majoor. Piet is op 31 juli 1945 van de N.B.S. overgegaan naar de Koninklijke Landmacht, op voet van een dienstplichtige, in de rang van vaandrig. Vaandrig is een adspirant- officiers-rang en kennelijk niet bekend bij de geallieerden. Daarom de inschatting dat hij sergeantmajoor zal zijn.
Kinderen: Geen. Naaste bloedverwant A. Alberts -Kroes. Haar leeftijd 25 jaar.
Naam waaronder Piet bij de geallieerden bekend was: Niets ingevuld.
Van welke ondergrondse beweging bent u lid?:
K.P.   = Knokploeg
L.O.  = Landelijke Onderduikers Organisatie
O.D. = Orde Dienst
Bijzonderheden betreffende geholpen geallieerd personeel, arrestaties, overlijven enz: Niets ingevuld.
Personen, die u bekend zijn, welke geallieerd personeel hielpen:
M. ter Horst-Schreurs, Lipperkerkstraat 140 te Enschede (Weduwe van Johannes ter Horst)
R. Kloek, Bloemendaalstraat 36 te Enschede. (Zwager van Johannes ter Horst).
H. Wennink, Zaaierstraat 30 te Enschede (Medewerker van de L.O.)

Opmerking: Uit de stukken zijn veel meer personen te halen, die hij niet noemt, maar met wie hij wel degelijk in deze organisatie heeft samengewerkt. Allereerst, zijn schoonouders de fam. Kroes aan de Kottendijk, verder zijn maat van de KP, Harry Saathof, Gerrit Hulleman, Cor Brasz, Nico ter Kuile. Zo zijn er nog veel meer personen te vinden.
Kwam dit door de vragen van de Engelsman, die weer door een derde werden vertaald, dat dit er allemaal bij gebleven is?

Onder de bemerkingen staat:
"This man gave food and shalter to Cech for 14 days, and transfered about twenty aviators to Belgium (White Brigade). In een gecorrigeerd formulier is van de "twenty aviators" 7 gemaakt.

Opmerking: Is die verandering in overleg met Piet gegaan, of kwam men later tot de conclusie dat het er 7 geweest moesten zijn. Ik kom hier later op terug.
Verder staat er nog over deze "transfer" geschreven::
"1 group with Joh. ter Horst + Geert Schoonman, from Enschede by train to Helden Panningen (febr. 1944). Some from Ommen and Hellendoorn from unknown people. He got the order by phone. Also give food and shelter to Cech for 14 days.
Opmerking: Er wordt niets over de twee andere "transfers" geschreven, die door Piet verricht zijn. Hij noemde deze niet, maar telde waarschijnlijk wel het totaal aantal piloten.

Helemaal onderaan staat: "Overcoat material".
Bij navraag aan Bruce Bolinger wat "overcoat material" kon betekenen, bleek dit heel simpel te zijn. Aan het einde van het interview, werd de vraag gesteld of de ondervraagde nog iets nodig had, wat hij kon gebruiken. Waarschijnlijk gingen bij Piet toen al visioenen door het hoofd van een eigen cofectiebedrijf. (In 1952 had hij een confectie speciaal voor overhemden en regenkleding)

Op de achterzijde van de vragenlijst nog een lijst, waar het geholpen geallieerd personeel ingevuld kon worden. Bij Piet was ingevuld:

Naam en militair nummer:  Martin CECH, 7903 Linwood Ave, Cleveland, Ohio
USA, RAF enz.                : USA
Neergeschoten               : Mar 44 te Dalfsen
Verborgen                      : 22 febr 1944  voor 14 dagen
Ontvangen van:               : De KP Ommen
Doorgegeven aan:           : Joh. ter Horst Enschede.

Hier gaat een heleboel mis. Allereerst is het niemand opgevallen dat Piet de geallieerde Martin Cech, zogenaamd al thuis had, voor de tijd dat hij met het vliegtuig neerstortte.

Hieronder een opsomming van zo maar een aantal verschillen:
Lijst van Geert Theisens, Hardenberg:  Cech, neegeschoten juni 1944, te Ommen.
(Datum van neerschieten is niet juist)
Lijst van Gerrit Hulsink Glanerbrug: Cech, neegeschoten 6-3-44 te Ommen. (Deze datum is juist!) Verborgen 7-3-44 voor 9 dagen.
Lijst van Cor Brasz te Enschede. (Een dag na die van Piet opgemaakt): Neergeschoten juli '43, verborgen Febr. 1944. Hij verborg Cech dus ook, ver voor de tijd dat het vliegtuig van Cech neerstortte.

Zo zijn er nog een groot aantal tegenstrijdigheden, die zijn ontstaan, omdat bijna allen, de informatie uit hun geheugen moesten peuteren. Een enkeling had kennelijk meer informatie door e.e.a. op te schrijven. Dit natuurlijk met alle risico's van dien.

Eén zaak met betrekking tot eerder genoemd geallieerd bemanningslid Cech, zal ik in het volgende hoofdstuk chronoligisch behandelen.

 

Naar boven

  <<<<<                                                                           >>>>>>>