Op deze page plaats ik vragen van lezers. Misschien dat er andere lezers zijn die meer informatie hebben. 
Om privacyredenen vermeld ik geen afzenders. Mocht iemand meer info hebben en deze graag zou willen delen, dan kan ik de verbinding tot stand brengen.
Uw info kunt u kwijt op mijn emailadres: gejoalbertsgmail.com. 

7 juni 2014 NSB gevangenis in het Scholtencomplex
Vandaag, zaterdag 7 juni staat er in de twentsche courant-Tubantia een artikel over de verzetsgroepen \"blonde piet\". Ene Harry Lasonder(95 j) wordt daarin geïnterviewd, over een bewakingskamp voor nsb-Drs. Jouw vader maakte toch ook del uit van deze verzetsgroepen. Misschien leuk voor jouw om te weten.    Groetjes. 
Antwoord: Bedankt. Ik heb online al gezocht naar dat artikel. Ik heb daar natuurlijk enorme belangstelling voor omdat het o.a. kritiek bevat omtrent de behandeling van de NSB 'ers bij Scholten. Mijn vader was aangesteld als commandant van die gevangenis, maar ik vraag mij af of hij het kon overzien wat daar gebeurde. Er zijn veel vreemde dingen gebeurd. O.a. de NSB Korpschef van Enschede, Berends, zat daar vast in afwachting op zijn berechting. Hij werd door een aantal verzetslieden (o.a. Dirk Kloos) uit deze gevangenis gehaald en toen hebben ze hem op eigen wijze verhoord. Berends dacht zelf dat hij geexecuteerd zou worden na dit verhoor. Er is informatie over deze zaak en het verhoor is ook bewaard gebleven en is volgens mij in het bezit van de schrijver Hilbrink die vele boeken over het verzet heeft geschreven (o.a. De Illegalen). Je ziet maar, na zoveel jaar komt er steeds weer wat boven drijven. In mijn boek heb ik deze gang van zaken beschreven Boek "Blonde Piet".
Info: Hoi Gejo, Het artikel staat in een bijlage van de krant genaamd: Spectrum. Onder het artikel:"Nederland bleef altijd een beladen woord."

7-6-2014 Vervolg Scholtencomplex als NSB gevangenis

In de TC Tubantia van vandaag zaterdag 7 juni 2014 stonden 2 pagina's over een tijdelijk gevangenhouding van de NSB ers in de fabriek van Scholten., Hierbij werd de naam van Blonde Pietgenoemd als leider  van de verzetsgroep. Dit is toch jouw vader ?  Tenminste dat meen ik mij te herinneren uit jouw verhalen. Ik heb uit dit artikel 2 passages gescand en als bijlage bijgevoegd. Misschien kun je met de app van de TC tubantia  op de telefoon of tablet het hele artikel lezen.

Antwoord: Bedankt voor het snelle reageren. Natuurlijk heb ik belang voor alles m.b.t. deze tijdelijke gevangenis in de fabriek van Scholten. In de administratieve organisatie, stond inderdaad Blonde Piet (Mijn vader) als commandant van de NSB-gevangenis. Ik weet maar één ding zeker en dat hij zich enorm heeft opgewonden over het feit dat Prins Bernhard Enschede bezocht, hij hiervan niet op de hoogte is gebracht. Op een vraag van Prins Bernhard: "Wie is Blonde Piet?" zou een ander aangewezen zijn. Helaas weet ik dat allemaal veel te laat.
Ook weet ik dat de voormalig korpschef Berend (NSB'er) daar ook vast werd gezet in afwachting van een proces, contra hem m.b.t. het op laten pakken van joden. Berend werd door verzetslieden uit de gevangenis gehaald en onder dwang gehoord. Berends zelf dacht dat hij na zijn verklaring doodgeschoten zou worden, maar dat is niet gebeurd. Zijn verklaring zou bij de schrijver Hilbrink (O.a. schrijver van het boek "De Illegalen"= is daarop gepromoveerd) liggen en wil dit alleen afstaan voor wetenschappelijk onderzoek. Wat is wetenschappelijk als je het over geschiedenis hebt, zou ik zeggen....

8 juni 2014: Bevrijding Piet versteeg uit het politiebureau te Enschede
Mail naar Archief Enschede.  Hallo. Mijn naam is Gejo Alberts, vernoemd naar Geert Schoonman en Johannes ter Horst. Beide door de Duitsers doodgeschoten KP vrienden van mijn vader Piet Alberts (alias Blonde Piet). Zie voor meer info over mijn vader: www.blondepiet.nl

Mijn vraag:

Op uw site onder verzet ( https://4en5mei.enschede.nl/archief/00036/ ) staat o.a. het volgende te lezen:
"Er werden overvallen en kraken georganiseerd om in bezit te komen van distributiebonkaarten en persoonsbewijzen. Verzetslieden die in gevangenissen werden vastgehouden, werden door knap opgezette acties bevrijd. Zo ook Piet Versteeg (Zwarte Piet) die door zeven verzetsmensen uit zijn cel in het Enschedese Politiebureau bevrijd werd en veilig ondergebracht werd op een adres aan de Calicotstraat."

Vraag: Ik ga er van uit dat Piet Versteeg alias Zwarte Piet, de leider van het verzet in Haaksbergen is geweest. Hij zou door 7 man uit het Enschedese politiebureau zijn bevrijd. In mijn onderzoek heb ik hier niets van kunnen vinden. Wel een mislukte overval, die ook op mijn site uitvoerig beschreven wordt en dan zou er nog maals een overval gepleegd zijn, maar hiervan heb ik in de archieven geen info kunnen vinden.

Als u daar info over hebt, zou ik dat gaarne vernemen.

Hartelijke groeten: Gejo Alberts


1 mei 2017: Legerkamp nabij Dolhia (beukenbos)
Is hier wat van bekend in het beukenbos was een legerkamp van de aan en afvoertroepen met tenten en een keuken. In mijn boek over mijn leven wil ik graag iets meer weten van deze groep, liefst met een foto of iets dergelijks.


7 mei 2017: Overval op Huis van Bewaring Arnhem 
Ondergetekende, zoekt al jaren naar meer informatie over hierboven genoemd aktie tijdens de WO||!
De achtergrond is de waarschij lijke betrokkenheid hierbij, van wijlen mijn vader Adrianus van Veldhoven, ten tijde van deze aktie, politieagent te Arnhem, ook werkend voor verzet. Ben al jaren bezig om zijn verzetsnaam boven water te krijgen.
Zijn inmiddels ook overleden broers en mijn ook mijn ouder broer, later ook politieman in Arnhem, hebben hieraltijd over gezwegen als het graf, doet mij pijn. Juist daarom probeer ik het eea boven water te krijgen voor een boek over onze familie. Dit was in de jaren 60 ook voor Mies Bouwman de reden voor haar hierover een onderzoek te doen, nav en toestemming vd Hoofdcommissaris v Politie, doch nadat Mies, vermond een afspraak met mijn Vader had gemaakt op Onder de Linden te Arnhem, na gerichte vragen over de ervaringen en namen, over genoemde perode, dichtgeslagen en daarover niet wilde praten, daar er oa veel Joodse namen in voor kwamen.
Dit had ook te maken met het feit dat moeder bij de bekende Joodse fam. Murman te Geldermalsen had gewerkt, maar ook vader als politie/verzetsman veel met de Joodse gemernschap te maken had, maar ook verschillende joodse families tot de vriendenkring behoorden, bv de fam Tolmeijer/ Park Sinsbeek, en de fam Snitsler, kleermaker uit de Wildstraat te Arnhem, maar nog vele anderen bekend bij onze ouders.
Vraag : 
Ik zoek naar de verzetsnaam van mijn vader, bekend in Arnhem en bij de Brandweer uit Huissen, maar ook als vetrouweling voor de voor ons zo bekende Gravin vd Brantsen-Goltz, bij ons thuis kwam om een bloemetje (wat ik voor haar verzorg had uit het bos) aan te bieden aan haar tante , toemalig Koningin Juliana, bij haar bezoek aan de Tenttoonstelling op Park Sonsbeek.
Daarnaast de namenlijst van Verzetsmensen, tav van de overval/vrijlating uit de Gevangenis te Arnhem 1944.
Weet van meer maar na het overlijden van Vader en broer Peter Marinus van Veldhoven, is het familie- dossier overgedragen aan het Hoofdbureau van Politie te Arnhem.
Ik mocht er niet over praten wat onze ouders hadden meegemaakt, maar ook niet dat mijn broer als speciaal bewaker/vertrouweling en begeleider van Prins Berhard , was opgetreden, tijdens zijn functie van wachtmeester bij de Mauresschaussee, op Paleis Soestdijk jaren 1955-1960

Dat is de achtergrond dat ik geen informatie kreeg, want Discretie werd met hoofdketters geschreven!!


6 januari 2018 Jan Berend van Delden 
Geachte meneer,
Ik lees in op uw website dat u informatie heeft over Jan Berend van Delden. Deze van Delden gebruikte in Winschoten de naam van der Meij. Uit getuigenissen uit het Nationaal Archief blikt dat hij samen met Huschka een liquidatiepoging heeft ondernomen op de politiechef van Winschoten. Van Delden had contact met het Winschoter Verzet. Dit was na de infiltratie van Huschka in Bussum. Mijn vraag is of u hier nadere informatie over heeft. Hoe kwam van Delden in contact met het verzet in Winschoten.Misschien weet u ook waarom Huschka naar Winschoten ging.Ik hoop dat u antwoorden heeft. Vr. gr 

Antwoord:

In het eerste antwoord staat de informatie die ik verkregen heb uit het boek "De Illegalen" van Coen Hilbrink. Verder heb ik op de page "V-mannen" van mijn site Blondepiet.nl veel info via het internet bemachtigd. Ik neem aan dat je de page V-mann hebt doorgenomen. Daar staat alles in wat ik over Huschka en Van Delden weet. Van Delden was samen met Gelderman student in Groningen. Van Delden en Gelderman kwamen beiden uit Enschede.  Er is waarschijnlijk nog wel meer te vinden, maar dan moet je in de Centraal archief in den Haag zijn. Ik denk dat info over
Huschka inmiddels openbaar of beperkt openbaar is geworden. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Veel succes bij je onderzoek.

13 februari 2018: V-Männer Achterhoek 
Heeft u voor mij informatie m.b.t. een V-Man die voor de I.Fallschirm Armee Oberkommando werkzaam was. In oktober 1944 kwamen er in Dinxperlo Achterhoek meerdere Duitse generaals waaronder Student en Schlemm. Zij vestigden zich met hun hoofdkwartier in het huis van Hallen. Op 24 november 1944 melde zich een Nederlandse V-Man op dit hoofdkwartier in Dinxperlo. Met melding dat hij via Rossum is teruggekeerd en grote Geallieerde troepenbewegingen had geconstateerd. Ik heb een kopie van dit schrijven in mijn bezit. Ik ben al jaren bezig om daar een naam aan te kunnen verbinden. Het Hoofdkwartier werd midden maart 1945 opgeheven, een aantal generaals trokken zich vanuit Dinxperlo terug naar het Noorden. 
Kunt u mij verder helpen.  Met vriendelijke groet,


 

13 mei 2018 Johan Reuvers "Elly"
Ik ben kleindochter van Johan Reuvers. 

Mijn opa wilde in de familie (zelfs niet met mijn oma) nooit over de oorlog praten. Maar is er zijn hele leven aan onderhevig geweest, hij was zeer getraumatiseerd. 

Wat ik weet is dat hij op de Grebbeberg gevochten heeft en dat hij het daar als een van de weinigen van zijn groep heeft overleefd. 

Van mijn oma heb ik begrepen dat hij veel weg was (soms weken). Dat hij na de bevrijding bij het spoorviaduct in Enschede (Brug Zuid) nog schuilde en dat hij daar wat in het struikgewas hoorde. Dit bleek een Duitser te zijn die terug wilde naar Duitsland. Ze hebben elkaar onder schot gehouden. En toen hebben ze zich beiden omgedraaid en zijn hun eigen weg gegaan. 

Mijn grootouders woonden op het Hogeland in Enschede. 

Mijn tante heette Elly, en hij vertelde jaren na de bevrijding dat dit de naam van “zijn” verzetsgroep was. 

Kunt u mij misschien aangeven waar ik evt meer informatie kan vinden over deze verzetsgroepen? 


Antwoord: 

Bedankt voor je belangstelling voor mijn Website. Ik heb even gekeken of ik wat heb m.b.t. Johan Reuvers, Maar ik heb daarvan niets geregistreerd staan. 
Ik heb mij dan ook niet verdiept, in het z.g. "niet strijdende gedeelte" van de binnenlandse strijdkrachten. Het strijdende gedeelte waren na de reorganisatie, 

de mensen van de knokploegen ingedeeld, alsmede een heleboel nieuwelingen die zich vanaf September 1944 hiervoor aangemeld hadden.

Het niet strijdende gedeelte bestond al langer, Maar werd als zodanig niet genoemd.

Op mijn site kun je vanaf de page "Fatale beslissingen" de organisatiestructuur lezen en ook hoe dat zit met Elly. Elly wird de staf van de Binnenlandse Strijdkrachten, onder leiding van de Fabrikant Ben ter Kuile genoemd. De administratieve sector had veel werk te doen om de organisatie op de been te houden. O.a. vervalsingen van documenten, distributie van de geroofde bonkaarten. Voorbereidingen van de uniformen, die de leden van de BS na de bevrijding zouden dragen etc. Dus na genoemd hoofdstuk gaat het eigenlijk alleen maar over de BS.

Als je Meer over de diensttijd van je opa will weten dan kun je dit aanvragen. De informatie hiervoor kun je vinden op de Website:
https://www.defensie.nl/onderwerpen/archief/persoonsarchief


13 mei 2018: De zweede nsb 
Het nieuwe viaduct in de N18 is vernoemd naar het NSB Bolwerk \"de Zweede\" te Usselo.
De informatie over dit NSB bolwerk is uiterst klein en wordt stil gehouden.
Is er bij U/jullie informatie over dit NSB bolwerk te Usselo?