De bevrijding en dan?De moordpartijen van de Duitsers .
Een dag voor de bevrijding, vindt de Sicherheitsdienst het nodig om nog even korte metten te maken met de verzetsmensen, voornamelijk van de Onderduikers-Organistie, die bij hen bekend zijn geworden. De meesten door toedoen van de, voor de Duitsers werkende, infiltrant Karl Gustaf Huschka. Velen worden vermoord in een huis aan de Sumatrastraat en elders in de stad vinden ook nog enkelen de dood. In detail kunt u dit drama lezen op de page "De laatste bezettingsdag" van deze page..


Het is zondagmorgen, 1 april 1945 en de geallieerden zijn inmiddels dicht bij Enschede aangekomen. Omstreeks 08.00 uur rollen de eerste Engelse tanks door Boekelo.

 

Tegen 09.00 uur, stormt Klaas Straatman bij het B.S. hoofdkwartier, het Höveke op het landgoed Driene te Enschede binnen met de mededeling dat de geallieerden in aantocht zijn.
Om het Twentekanaal over te komen proberen de geallieerden de Lonnekerbrug te behouden, doch deze wordt met een geallieerde tank erop opgeblazen.          
    


De opgeblazen Lonnekerbrug te Enschede.

Zij moeten nu een omweg maken richting binnenstad. Hevige gevechten vinden daar nog plaats. Ten noorden van het kanaal is alles nog in Duitse handen en het centrum is ook nog niet bevrijd.

De compagnies-commandant van de B.S.-Zuid, Dr. Thiadens, krijgt opdracht om, net als zijn mensen, naar de "verzamelplaats" te komen. Hij gaat op weg om zijn positie in te nemen. Hij is samen met zijn vrouw, en zijn adjudant P. Breugelmans. Zijn opdracht luidt: "De bewaking en bescherming van de Zuiderspoorbrug" (Nu de Wethouder Nijkampbrug. Die is inmiddels afgebroken. Zie het hoofdstuk: Zo maar een BS er.)

 

 

Dr. Thiadens en de plek waar hij werd doodgeschoten.


Hoe het precies is gegaan, is nooit helemaal duidelijk geworden. Er zijn verschillende verhalen in omloop. In ieder geval zal het onderstaande niet ver van de waarheid zijn:  
Op de Broekheurneweg worden ze door de Duitsers aangehouden en gecontroleerd. Na het aantreffen van de wapens en armbanden, met daarop "B.S." wordt de vrouw in een schuurtje, bij een boerderij opgesloten en Breugelmans direct daarop doodgeschoten. Dr. Thiadens wordt meegenomen en vervolgens lopen ze met hem naar een paar bosjes in een weiland aan de Kotmanweg te Enschede. Daar moet hij knielen, waarna ook hij wordt doodgeschoten.........

Dat ik specifiek de dood van Dr. Thiadens hier noem, heeft voor mij twee redenen. Ten eerste was Dr. Thiadens compagniescommandant (Zuid), die onder het gezag van Karel van Bennekom viel, dus direct te maken had met "Blonde Piet".
Verder was Dr. Thiadens een oprecht man, die gedurende de tijd dat de B.S. functioneerde, veel kritiek had op de leiding o.a. op de burgemeester Van Hattum. Niet zozeer politieke kritiek maar meer de frauduleuze handelingen die werden gepleegd. Hij gaf altijd direct, open commentaar en dreigde ook eens, om alles na de bevrijding, openbaar te maken. Hem werd door een vriend geadviseerd, geen commentaar meer te geven, maar rustig de bevrijding af te wachten. Om vooral niets te vergeten had hij een z.g. "zwartboek" aangelegd. Hij is nauwelijks doodgeschoten, of een paar vooraanstaande BS'ers zijn, in zijn praktijk al op zoek naar dit "zwartboek" en dit is waarschijnlijk ook gevonden. 
Lang heb ik zelf gedacht: "Hoe is het mogelijk. De Britse Tanks rijden op de Haaksbergerstraat en de Duitsers vluchten in massa's naar het noord-oosten, richting "Heimat" en zij nemen de tijd om hem weg te brengen en elders te executeren, terwijl bijna direct daarop de BS'ers al zijn praktijk doorzoeken.......Zit er toch iets anders achter?.....Ik weet het niet. Het zal altijd wel een misterie blijven........

Die ochtend wordt ook een nieuw Stafbureau der B.S. ingericht in het pand van Lasonder aan de Marktstraat te Enschede. Lasonder had in de oorlog, als N.S.B.-er, met de Duitsers geheuld, daarom werd dit pand inbeslaggenomen.
De aanwezige N.S.B-ers werden gearresteerd en afgevoerd. Ook hier weer veel kritiek op de aanwezige verzetsmensen. Een getuige meldt dat deze verzetsmensen, "de boel in dat pand aan het plunderen zijn.....".

Ook later na de bevrijding, kreeg Piet persoonlijk kritiek te verduren, omdat hij een kachel uit een leegstaand pand had gehaald en voor zichzelf had aangewend...
Naar mijn informatie, kon het wel eens zijn dat deze kachel uit het pand van Lasonder werd gehaald..............

Het is 16.00 uur, wanneer de eerste Engelse tanks het steunpunt van de compagnie Zuid passeren. Met de inlichtingen van de compagniescommandant, worden nog enkele Duitse weerstanden opgeruimd en uiteindelijk tegen 20.00 uur, bereiken de eerste Engelse tanks, vanuit het zuiden, het Stadhuis.


Britse legervoertuigen in het centrum van Enschede.

Uit een verklaring van de heer Hemken, toendertijd als politieman in Enschede werkzaam, welke verklaring werd geplaatst in het dagblad Tubantia d.d. 5 juli 2008 (precies op de geboortedag van "Blonde Piet") hetvolgende:

Wie (van de verkeerde Enschedeërs) zouden worden opgepakt werd bepaald op de avond van 1 april 1945. In het politiebureau kwamen vertegenwoordigers bijeen van de gemeentepolitie onder wie waarnemend commissaris Bruining, Evert Hemken zelf, commandant Van der Wal van de Ordedienst (OD) en Piet Alberts, die als lid van de Landelijke Knokploegen de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) vertegenwoordigde.
Waarschijnlijk is Piet hier bij aanwezig omdat hij als commandant van de tijdelijke gevangenis werd aangesteld, waar alle "verkeerden" zouden worden opgesloten.
Hemken vervolgt: "Er werd een lijst opgesteld met de namen van een honderdtal personen. Als opvang fungeerde het slachthuis. De politie werd verantwoordelijk voor de arrestatieteams, terwijl de BS voor de bewaking van het gebouw zorgde. Die laatste groep wantrouwde de politie en verrichte vaak eigenhandig en willekeurig arrestaties. Daardoor werden er veel meer dan honderd mensen binnengebracht. Het slachthuis werd te klein. Nog diezelfde dag werden de gevangenen overgebracht naar textielfabriek Scholten aan de Haaksbergerstraat. Er werden slaapplaatsen gemaakt en bij boeren stro gevorderd.

Het ging niet altijd van een leien dakje. Leden van de BS haalden bij wijze van wraak een twintigtal gevangenen uit het kamp en lieten ze strafoefeningen doen. Wie niet meer kon kreeg een trap voor z'n kop. Op straffe van arrestatie heb ik toen ingegrepen."
Ook moest de oud Korpschef Berends, een "bijzonder verhoor"ondergaan, afgenomen door leden van het verzet. Dit verhoor ging buiten de normale wegen om van die instanties, die bevoegd waren om deze verhoren te doen. Dit verhoor is ook niet bij een tribunaal kenbaar gemaakt, maar ging zijn eigen leven lijden.

Enkele maanden later werd het Oude mannen- en vrouwenhuis aan de Molenstraat ingericht als tijdelijke gevangenis. Toen ook deze locatie te klein bleek werd een gebouwencomplex op de vliegbasis als zodanig ingericht. Dat stond bekend als Bewaringskamp Twente. Hier hebben meer dan duizend mensen uit de regio vast gezeten.

Aldus Evert Hemken: "Ïn maart 1946, droeg het Militair Gezag zijn bevoegdheden op het gebied van de bijzondere rechtspleging over aan het Directoraat-Generaal voor de Bijzondere Rechtspleging. Dat werd begin 1949 opgeheven. Een jaar eerder was het Bewaringskamp gesloten."

Gezien boven genoemde informatie moet Piet inmiddels aangesteld zijn als commandant van de gevangenisbewakers. Hij zal deze functie dus in het slachthuis gehad hebben, zeker in het Scholtencomplex en het is niet zeker dat hij deze functie in het oude mannen en vrouwenhuis aan de Molenstraat nog had en zeker is dat hij niet op het vliegveld deze functie nog vervulde omdat hij toen al in de opleiding voor de gezagstroepen aangetreden was..
Als commandant van de, tijdelijke als zodanig ingerichte, gevangenis, in de fabriek van Scholten, aan de Haaksbergerstraat te Enschede, alwaar de gearresteerde N.S.B.'ers en landverraders werden opgesloten, had hij de verantwoording over zijn bewakers en dat de gevangenen op een menselijke manier behandeld zouden worden en conform de wet verhoord zouden worden  over hun mogelijke wandaden die zij al of niet gepleegd zouden hebben.........Later ga ik hier nog verder op in..


De gearresteerde N.S.B.'ers worden naar de fabriek van Scholten gebracht.


 

Gedurende de strijd om de bevrijding van Enschede, van 31 maart- tot 2 april 1945, vielen de navolgende verzetsmensen en/of hun familieleden:
G. ter Borg, G.E. ter Borg, J.H.Bosch, P. Breugelmans, J. Elfering, A. van Essen, J.H. Francoys, W. Mink, G.L. Rutgers, Dr. H.A. Thiadens, J.H. Wennink en P. Zandbergen. 

 
Oorlogsgraven op de Oosterbegraafplaats, aan de Noord-Esmarkerrondweg te Enschede.

Vooral niet te vergeten de, voor onze vrijheid, in en om Enschede, gevallen geallieerde militairen:
38 Engelsen
6 Canadezen
4 Australiers
1 Nw.Zeelander
1 Zd.Afrikaan
1 Nederlander.
P.I.Higgens, I.D. Mellish-Smit, R. Caulfield, R.J. Wilson, M.B.Albon, A. Berry, J.P.Harrigan, H.G. Butier, I.G. Parkinson, C.P. Carver, H.T. Bradbury, F.J. Wright, L. Hanson, H. Callaghan, W. Phillips, J. Cassin, T.H. Checkley, A.I. Plank, W.J. Pope, R. Maitland-Thompson, W.I. Hanna, F.L. Boyd, D.G. Williams, S.C. Brewer, A.M. Willes, L.V. Laing, R. Taylor, K.R. Webber, D.I.P. Justice, C.P. Pierce, I.I.L.E. Wellyn, W.G.Bellincer, B.T.H. Scudder, K.J. Pinnell, J.F. Adey, een onbekende soldaat, A.W. Benting, J.A. (Anthony) Cotterell, K.S. Mills, H.A. Platt, S. Allen,   G.E. Mc.Cracken. T.V.P. Mc.Nabb, J.F. Huard, G.S. Purves, een onbekende soldaat,  D.E. Jenvey Dfc,  J.W. George, P.J.L jm, J.H. Skelley.


De geallieerden zijn in overleg met de B.S.leiding en de waarnemend burgemeester in het Stadhuis.

Na het overleg, tussen de geallieerden en de N.B.S.-leiding, wordt het N.B.S. -commando van een bevrijd Enschede als volgt voorgesteld:

Plaatselijk Commando: Gevestigd in het stadhuis en later aan de Marktstraat 13.
                             Commandant: B.J: ter Kuile
                             Adjudant:        K.Straatman.

Grenscommando: Te Glanerbrug.
                                                  J. Oosting (Niet Strijdend Gedeelte)
                                                  Bothenius Lohman (N.S.G.)

Troepencommando: Kazerne Oude mannen- en vrouwenhuis aan de Molenstraat te Enschede.
                              Commandanten: K. van Bennekom
                                                       K. Bootsma.

Bewakingscommando: Gevestigd aan de Markstraat 13
                               Commandant:    F. Buitenbos (N.S.G.)

Transportcommando:    Bewaking inbeslaggenomen rijdend materieel TET garage.

Magazijn: Inbeslaggenomen goederen van de N.S.B.'ers en Duitsers.
                                     De leiding heeft Mr. Baak.

Gevangenis N.S.B.'ers: In het magazijn fabriek J.F.Scholten Haaksbergerstraat.
Hier worden in eerste instantie 1300 N.S.B.'ers opgesloten.
                                Commandant:   Piet Alberts.

Hospitaalwacht: Over 1100 gevangengenomen Duitsers, gevestigd in het
R.K. ziekenhuis, de Hogere Textielschool, de huishoudschool en het klooster Dolphia.

De leiding in Enschede is in handen van:

Plaatselijk commandant van de N.B.S.:           B.J. ter Kuile.
Het militair gezag uit Engeland met majoor:     Pierson
Het Engelse "Civil Affairs" met captain:            J.H. Watchhorn
De waarnemend burgemeester:                      Mr. Van Hattum.

Kijkend naar dit N.B.S. commandoplan vallen mij een paar zaken op. Voor de oude KP'ers die vanaf het begin in de "Knokploegen" hun leven gewaagd hebben, is niet veel meer over.

Karel van Bennekom kreeg na een hoop moeilijkheden, als "newcomer" in Enschede, de functie als commandant van Enschede. Klaas Bootsma, werd in eerste instantie, als specialist naast hem aangewezen, doch Klaas, "Klaas II" genoemd, was volgens Ben ter Kuile nooit te vinden, i.v.m. het vervullen van andere functies. Piet werd als vervanger aangesteld. Tevens was Piet, volgens Ben ter Kuile, commandant van alle KP'ers in Enschede. Waarschijnlijk was Piet deze functie al kwijt, toen hij de eerder genoemde Versluis en zijn vrouw naar Zwolle moest deporteren. Toen was er volgens het schrijven van Ben ter Kuile naar Zwolle, al een vervanger voor Piet aangesteld " en kon daarom wel gemist worden." Deze vervanger was volgens mij Klaas Bootsma.
                   
Nu wordt Blonde Piet aangesteld als commandant van de bewakers van de N.S.B.-gevangenis, waar 1300 mensen in één fabriek zijn ingesloten. Klaas Bootsma krijgt nu weer zijn functie naast Karel van Bennekom. Was dát de funtie die Piet verwachtte?  Ik weet het niet. Ik kom hier later op terug.
Harry Saathof, die als KP'er toegevoegd was aan Bothenius Lohman en in Glanerbrug en Losser zijn plicht vervulde, zien we helemaal niet meer terug. Niet iedereen kan natuurlijk een functie krijgen die hij ambieert, maar van de KP-jongens van het eerste uur, zijn er niet veel meer over..........

 


Waarnemend burgemeester Van Hattum spreekt de bevolking toe.

Over de zuiveringen, die in Enschede plaatsvinden:
De reorganisatie in Enschede kan alleen goed plaatsvinden, wanneer landverraders en mensen die heulden met de vijand, worden opgepakt in afwachting van hun proces. Dit moet zo snel mogelijk gebeuren.

De N.B.S.'ers zijn dan ook gedreven in het ophalen van deze personen, vanaf de eerste dag na de bevrijding.
Hier hadden ze tijdens de bezetting al van gedroomd, dat deze mensen "streng gestraft" zouden worden. Vanuit het bestuur wordt echter gemaand deze mensen niet te behandelen, zoals zij in de oorlog anderen behandeld hadden.

Het magazijn van de fabriek van Scholten, aan de Haaksbergerstraat, dit is de plaats waar thans het ziekenhuis staat, wordt ingericht als tijdelijke gevangenis voor deze politieke delinquenten.
Zoals gezegd werden er in het begin 1300 personen opgebracht en ingesloten.
Wat zij precies gedaan hadden en of zij al of niet schuldig zijn, dat moet dan nog uitgezocht worden.
Er heerst bij de de N.B.S.'ers het gevoel van:
"Wij zullen ze nu wel eens een lesje leren!". Begrijpelijk, maar niet goed te keuren.

 


Door de N.B.S. opgebrachte N.S.B.'ers, op weg naar de fabriek van Scholten. (De man met het geweer een beetje links op de achtergrond is onze opa "Steven Kroes" De schoonvader van Blonde Piet.

Piet: Hou er maar over op!
Rudy Blatt, de SAS militair, die de verschillende verzetzsgroepen, wapeninstructies had gegeven, verblijft op zondag 8 april op zijn adres bij de familie Dekker in Vriezenveen. In de ochtend krijgt hij bericht, van Leo (Dolf Fleer), dat hij onmiddelijk naar Enschede moet komen, omdat daar een belangrijk iemand is, die hem wil spreken. Rudy springt in de auto en gaat op weg naar Enschede.
Wanneer hij daar aankomt, blijkt er een ware volksoploop te zijn. Het kost hem moeite het stadhuis te bereiken. Daar aangekomen wordt hij door Leo naar binnen gelaten. Het blijkt hem dat Prins Bernhard daar aanwezig is. De prins loopt op hem af en begroet Rudy. De Prins schijnt precies op de hoogte te zijn van alle SAS-mannen die achter de Linies waren gedropt. Hij complimenteert Rudy, om zijn prachtige werk. Ook komt hij met het droevige nieuws, van enkele gesneuvelde SAS-militairen.
Tevens deelt de Prins, Rudy mede dat hij mateloos onder de indruk is gekomen wat hij van het verzet te zien heeft gekregen.


Prins Bernhard inspecteert de aangetreden B.S.troepen op de Markt te Enschede.


Dan wordt het tijd dat de Prins zich richt tot de B.S.'ers en inspecteert hij de B.S.-troepen, die op de Markt opgesteld staan. Door de wachtende menigte wordt de Prins luid toegejuicht.

Het muziekkorps van het Leger des Heils speelt achtereensvolgens het Nederlandse- en Engelse Volkslied.

 


De Prins neemt ook de tijd voor de eveneens aanwezige verzetsmensen.
In dit geval de gewezen koerierster van Blonde Piet, genaamd Madeleine, de latere vrouw van Karel van Bennekom. (Bron:bestudering van foto's)
Commandant Ben ter Kuile met witte band.

Op verzoek van de Prins wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van de gevallenen.
Dan houdt hij een toespraak, waarin hij de dank overbrengt van H.M. de Koningin en van het Nederlandse volk voor de wijze waarop de leden van de B.S. in de strijd om de bevrijding van ons land, hun taak hebben vervuld. 

Jaren na de oorlog zei Piet, na mijn lang aandringen, om toch mijn vragen, over onder andere het bezoek van de Prins te beantwoorden:

"Jongen, hou er maar over op. Het is één grote bende. Mensen, die in de oorlog niets hebben gedaan, stonden bij de bevrijding vooraan. Het was zelfs zo dat, toen ik als commandant van de bewakers van de gevangen N.S.B.'ers in de fabriek van Scholten was, de Prins in Enschede kwam. Mij werd niets verteld over dit bezoek. Hij zou gevraagd hebben, wie "Blonde Piet" was. Iemand van de vooraanstaande mensen werd toen aangewezen als "Blonde Piet"."
Of dit laatste ook zo geweest is, kan ik niet meer navragen. Ik had hem moeten vragen, wie hem dat verteld had.....maar dat is nu ook niet belangrijk meer.....De frustratie in zijn woorden droop er in ieder geval vanaf.


Ook tref ik deze frustratie aan, in een gesprek d.d. 11 maart 2002, met Harry Saathof:

"Het was in die KP-tijd op het laatst zo'n rotzooitje. De groep van Hilbrink heeft heel wat wapenfeiten op hun naam geschreven, terwijl het eigenlijk jongens uit onze kring waren die de klus opknapten. Onder andere het opblazen van treinen en overvallen werden op hun naam geschreven, terwijl wij dat gedaan hadden. Ik was blij dat er orde en gezag kwam met de opzet van de Binnelandse strijdkrachten.
Vanaf die tijd was ik actief in Glanerbrug en Losser. Jouw vader ("Blonde Piet") zat toen in Enschede en werd toen al behoorlijk ingepakt door mensen rondom hem, die egenlijk helemaal geen verstand van zaken hadden. Fabrikanten drukten zich op de voorgrond, terwijl ze in de oorlog eigenlijk van twee walletjes hadden gegeten. Ze produceerden voor de Duitsers en steunden ons financieel. Het werkelijke werk werd door ons gedaan.
Ik heb mij na de oorlog, aan al die dingen zo geergerd, dat ik alles van mij heb afgeschud. Ik wilde er eigenlijk niets meer over zeggen. Om mijzelf te beschermen ben ik als militair naar de Oost vertrokken. Daar ben ik drie en een half jaar geweest. Tot 1956, ben ik i.v.m. de Russische dreiging ook nog reservekapitein geweest. Dus ik heb mijn portie wel gehad."

Opmerking: Zo kunnen er nog wel meer negatieve zaken genoemd worden, maar volgens mij maken de woorden van Harry en Piet, zijnde de twee overgebleven KP mensen uit Enschede, die het er levend vanaf gebracht hadden, wel duidelijk dat het na de bevrijding niet allemaal zo ging zoals dat zij hadden verwacht.

-Ik moet tevens opmerken dat in het door Hilbrink geschreven Boek: "Een vogelvrij verleden" opmerkelijk goed beschreven wordt in welke vakjes de verzetslieden na de oorlog terug te vinden waren. Blonde Piet viel wel heel duidelijk in het vakje: "Teleurgesteld, gefrustreerd, boos, zich afzettende tegen de personen, die van de oorlog gebruik hadden gemaakt om een laddertje hoger te komen, maar zelf eigenlijk ook wel wist dat een eenvoudige wever niet door een oorlog op een bestuurlijk niveau of als leidinggevende in de maatschappij kon dienen. Daar was meer voor nodig-. (Sorry het is mijn vader, maar het is de realiteit.)

Uiteindelijk capituleert Duitsland, in Nederland op 5 mei 1945. De 5e mei, de bevrijdingsdag, die wij nog steeds vieren en dat moet mijns inziens ook zo blijven!!!

Daarna wordt de N.B.S. door de minister van Oolog, op 8 augustus 1945, ontbonden en gaan de troepen over in een nieuwe leger-organisatie. De leden van het Strijdend Gedeelte worden voor de keuze gesteld om in dienst te blijven en zich voor te bereiden voor uitzending naar Indie, alwaar Soekarno bezig is, zich al of niet met geweld, onafhankelijk van Nederland te maken. Nederland is hier op tegen en stuurt daarom extra troepen.

Piet, die van 1 april- tot 5 mei 1945 commandant was van de tijdelijke N.S.B. gevangenis, is ook dit baantje kwijt, omdat er administratief betere personen werden gekozen om deze functie te vervullen.  

              Foto: Piet in de opleiding bij de Gezagstroepen.  Voorste staande rij, 2e van rechts, naast de instructeur. (Onderste foto is een uitvergroting)

Piet besluit dan gebruik te maken van de mogelijkheid om binnen de reguliere strijdkrachten, een functie, danwel rang te krijgen. Uit zijn dossier komt naar voren dat hij vanaf 5 september 1944, bij de N.B.S. was aangesteld als pelotonscommandant. Deze functie behoudt hij tot 31 juli 1945. Daarna gaat hij over naar de Koninklijke Landmacht, op de voet van een gewoon dienstplichtige in werkelijke dienst, in de rang van Vaandrig.

Als zodanig wordt hij op 16 oktober 1945 geplaatst bij de 2e Compagnie Gezagstroepen, 4e militaire afdeling Twente. Zoals gezegd is het de bedoeling dat deze troepen, na hun training, uitgezonden gaan worden, naar Nederlands Indie, om aldaar de orde te handhaven of te herstellen.

Een schoonzuster van Piet, mevr. Haveman-Kroes:
"Ook was Piet na de oorlog nog militair, die gereed werd gemaakt voor uitzending naar Indie. Hij kreeg zelfs mijn man Jan zover, dat ook hij zich aanmeldde. Jan had nooit in dienst gezeten en met 3 maanden had hij het wel bekeken. Ze waren gelegerd bij Dikkers, aan de Hengelosestraat en oefenden in Hengelo.
Jan, die tijdens deze oefeningen met een bajonet in een strozak moest steken, als zijnde een echt mens, raakte zo overstuur daarvan, dat hij bij thuiskomst moest overgeven, alleen al aan de gedachte dat hij ooit in een echt mens zou moeten steken.
Piet hield het vol tot vlak voor de uitzending, daarna weigerde hij te gaan".


Zijn oude dienstkameraad, Gerrit van Heek hierover:
"Na de oorlog heb ik nog met Piet contact gehad. Hij had zich als militair opgegeven voor Indie. Op het laatste ogenblik kwam hij bij mij en zei: "Gerrit, ik ga niet naar Indie!"
Hij had toen een motor en die verborg hij bij ons in de schuur, aan de Johannaweg 4 te Hengelo (O), Volgens mij heeft hij zich ook een tijdje bij ons verstopt.....maar dat weet ik niet precies meer....Ja, hoe kon hij dat doen....Je kunt niet zomaar wegblijven.....".

Mevr. Vissers-Vreeling (de toemalige vrouw van Dirk Kloos) hierover:
"Piet zou ook nog naar Indie gaan. Kreeg een officiersrang, maar daar was hij niet geschikt voor......Een voorbeeld hoe Piet was:
Toen hij klaar was met zijn militaire opleiding en naar Indie zou vertrekken, hebben Friso van Hoorn en mijn man Dirk Kloos, hem naar Zwolle gebracht. Daar moest hij op de trein. Toen mijn man terug kwam en ik hem vroeg hoe het met Piet was vergaan, zei Dirk: "Hij is al weer terug in Enschede! Hij was er nog sneller weer dan wij. Hij gaat niet naar Indie!" In Zwolle heeft hij zich plotseling bedacht. Zo was Piet altijd.....Impulsief......"

Uit niets blijkt dat hij achteraf diciplinair is gestraft voor dit handelen. In ieder geval wordt hij met ingang van 25 november 1945, ontheven van zijn verbintenis als vrijwilliger. Na die datum wordt hij dan ook gedegradeerd tot gewoon dienstplichtig soldaat met groot verlof.

Piet zal nu elders naar een baan moeten zoeken...............

 

Naar boven

<<<<<<<<<<                                                              >>>>>>>>>>