Overval op het distributiekantoor te ZwolleGepleegd op maandag 17 juli 1944.
Aldus "Blonde Piet": "Toen zijn wij met vakantie gegaan naar Giethoorn. Met de twee wagens gingen wij weg. Eén wagen van de kommiezen van Glanerbrug, waar onze vrouwen in zaten en onze wagen, waar Geert en ik inzaten. Wij hadden een hele doos gebakjes bij ons, die wij van Bredewold hadden gekregen. Dat ging elke keer een eindje rijden en dan weer een gebakje. We zijn dan ook goed overgekomen.
Johannes ging direct niet mee, want die had nog wat te doen en zou dan een paar dagen later komen. We hebben daar heerlijk geroeid, gezeild en gezwommen. Harry en zijn vrouw waren er ook bij. Zo waren wij met ons zessen.
In het laatst van de week kwam Johannes ook kijken met Dolf. Dat was een nieuweling, maar hij kwam niet met vakantie. We moesten mee naar Zwolle om daar nog een paar bonnen te halen. Maar wij wilden niet mee, want wij wilden onze vakantie niet laten bederven.
Johannes was kwaad, Geert was kwaad. Johannes zei: "Jullie zijn ontslagen!" En zo werd er een beetje doorgebromd, totdat wij meegingen. In Zwolle is de kraak dan ook helemaal mislukt, omdat Dolf en nog één druk begonnen te schieten. Wij renden allemaal weg, vlug naar de wagen en dat weg.
Tot Geert zei: "Waar is Johannes?" Weer terug. Toen zagen wij Johannes lopen, tot op een paar meter gevolgd door een politie-agent. Wij wenkten hem. Toen maakte hij een beweging met zijn hand, dat wij maar door moesten rijden. Toen zijn we maar weggereden tot net buiten Zwolle.
Daar zijn we uitgestapt om Johannes te zoeken, maar hij was nergens te vinden. Daarna zijn we weer naar Giethoorn gegaan.
Johannes is dan ook goed overgekomen.
Tot zover "Blonde Piet".

Naar aanleiding van deze overval verstuurt de gewestelijke alarmeringsdienst te Zwolle een alarmeringsbericht, die in Enschede o.a. als volgt bij de politie wordt ontvangen:


"Alarmeringsbericht aan de wachtcommandant van politie te Enschede, d.d. 17 juli 1944, te 20.30 uur.
Heden te omstreeks 18.05 uur, is een poging gedaan, door twee personen, met pistolen bewapend, een overval te doen in het distributiekantoor te Zwolle.
Zij kwamen aan de achterzijde van het gebouw binnen en vuurden twee schoten af op de wachtmeester der politie Van Gennep, die met twee burgers het gebouw bewaakte. De schoten troffen geen doel.
De wachtmeester bukte zich en pakte zijn revolver, doch had geen tijd meer om te vuren, aangezien de overvallers inmiddels de vlucht namen.

Sign. Daders:
1e. Ongeveer 45 jaar, blootshoofds, blond, glad achterover gekamd haar, middelmatige lengte, droeg een bril, gekleed in een lichtgekleurd kostuum.

2e. Ongeveer 45 jaar, bruin colbert kostuum, rood blond gezicht, middelmatig   postuur, blootshoofd,  achterovergekamd haar.

De daders waren vermoedelijk met een auto waarvan het signalement niet bekend is.

Beide personen hebben ieder een schot gelost. Daar ter plaatse werden gevonden, 2 kogels respectievelijk een patroon van het kaliber 6.35 mm en 7.65 mm.


De OAV wordt verzocht. Posten uitgezet.

Te 22.40 uur komt een aanvullend bericht, dat als volgt luidt:
"Wordt nader medegedeeld dat de daders in totaal met 6 tot 8 personen waren. Ze hebben gebruik gemaakt van een donkergekleurde, gesloten personenauto, waarvan het nummer vermoedelijk bedekt was.


N.a.v. deze site kwam ik in contact met een dochter van genoemde politieman. Van haar kreeg ik informatie over haar vader:                 
De naam van deze politieman is:
Jan van Gennip. Ten tijde van het gebeuren was hij 28 jaar oud. Na de oorlog wilde Jan met niemand over dit voorval praten en hij was altijd ontzettend tegen geweld. Wanneer er geweld op de t.v. was, moest dit er direct af. Haar moeder, dus de vrouw van Jan, deelde haar kinderen later mede dat vader de dienst geruild had met een N.S.B.- agent. Volgens haar werden door het verzet alleen overvallen gepleegd, wanneer een N.S.B.-agent dienst had. De dochter heeft het vermoeden dat haar vader bewust niet de juiste signalementen heeft gegeven, omdat hij niets van de Duitsers moest hebben. maar dit is echter niet met zekerheid te zeggen. In die tijd was Jan al getrouwd en waren er kinderen. Desondanks nam het gezin, met alle risico's van dien, onderduikers op.  Meestal waren dit vrijgezelle collega's, die actief aan het verzet deelnamen. In ieder geval heeft deze overval op Jan van Gennip, grote indruk gemaakt en is hem z'n leven lang bijgebleven. )
Na de overval werd een recontructiefoto gemaakt, met bij de rode puntjes, de inslagen van de kogels, die hem dus letterlijk om de oren vlogen.

 

 

Er werden ook 3 kogelinslagen aangetroffen en niet zoals in het alarmeringsbericht staat dat er twee kogels waren aangetroffen.
Het zou wel héél triest geweest zijn wanneer deze politieman, die aan de goede zijde stond, getroffen zou zijn.

Bij deze bedank ik de dochter van Jan voor de bekomen informatie en foto's.

Blonde Piet vervolgt:
"Twee dagen later kregen wij in Giethoorn een telegram met het bericht: "Kom direct naar Arnhem!" Wij weer weg met de trein naar Arnhem (Geert en Piet). Daar naar het welbekende adres en ja hoor, daar was niemand. Toch maar gewacht. Tegen 23.00 uur kwam Johannes. Johannes zegt: "Wij moeten morgen de Koepel weer overvallen". Zo zaten wij dan weer een uurtje bij elkaar te praten en zijn toen maar naar bed gegaan.
De volgende dag kon het niet door gaan, omdat de SD iets door had. Van wagens die gesignaleerd waren enzovoort. Wij 's middags weer op de trein naar Giethoorn.
Van Steenwijk naar Giethoorn moesten wij lopen, omdat er geen vervoersmogelijkheid meer was. Het was maar 6 kilometer.....
Zo'n drie kilometer hadden wij gelopen, toen een wagen stopte, komende uit de richting van Giethoorn en wie zaten daar in? Bertha, dat is Geert zijn verloofde en mijn vrouw. Ze vlogen uit de wagen en omhelsden ons. We wisten niet wat ons overkwam. Ze huilden. Ik was direct bang voor Harry, maar uiteindelijk kwam het er dan uit. Annie had een telegram gekregen, waarvan de inhoud luidde: "Kom met spoed, want Opoe is ernstig ziek!"
Wat was er nu gebeurd....Johannes had twee telegrammen verstuurd, waarvan één een halve dag later over is gekomen. Toen dachten de vrouwen, dat ons iets was overkomen.
Zo zijn we dan, lopend met z'n vieren naar Giethoorn gegaan. In de verte zag Harry ons aankomen en gooide zijn hengelstok aan de kant en kwam aanhinken, want hij had nog een schotwond in zijn been.
Doodgelukkig waren wij dat we weer bij elkaar waren.

Drie dagen later kregen we controle van de Landwacht, midden in de nacht. Mijn persoonsbewijs namen zij mee, omdat ik geen "Ausweis" had. De volgende dag zijn wij hem weer gaan halen bij de boeren leider, die er dan ook lekker invloog, toen wij hem smoesjes gingen verkopen. Ik kreeg mijn persoonsbewijs dan ook terug. Toen zijn we de volgende ochtend vroeg vertrokken, want wij vertrouwden het niet meer.

Twee dagen later kwamen de moffen in Giethoorn en zetten alles af, maar de vogels waren al gevlogen. Een paar verdachten hebben ze meegenomen.

Zo hebben we nog eens een reis naar Arnhem gemaakt.
Distributie: Vriezenveen moest nog gekraakt worden en is ook mislukt. Zo werd het dan septemberdagen....
Dat wil ik wel mondeling toelichten, want schrijven is niet mijn vak. Als ik dat allemaal op moest schrijven krijg ik mijn bloc vol. Ik heb van de KP het voornaamste en het meeste wat mij betrof opgeschreven

                                                       Piet Alberts (Blonde Piet)
                                                       Schouwinkstraat 42
                                                       Enschede.

Zo stopt Piet zijn schrijven.

Grote vraagtekens blijven. Hij schreef niets over de arrestatie van zijn vriend en voorbeeld Johannes ter Horst, alsmede over zijn vriend Geert Schoonman die later werd gearresteerd. Wilde hij dat bewust niet? Kon hij er emotioneel niet over schrijven?
Over de tijd dat de KP ingelijfd werd bij de nieuw op te richten Binnenlandse Strijdkrachten ook al geen woord.
Dit stilzwijgen werd nadien alleen sterker en hij wilde niets liever dan bepaalde zaken mee het graf innemen..... 


 

Naar boven

<<<<<                                                                                             >>>>>