www.gejoonline.nl

Voorwoord:

 

Wat wisten wij, kinderen van onze ouders Annie en Piet? Als je daar goed over nadenkt, kom je tot de ontdekking dat over veel zaken bij ons thuis niet gesproken werd. Onder andere de oorlogstijd was eigenlijk een taboe. Natuurlijk wist je als kind al wel dat er iets bijzonders aan de hand was. Schrijver kreeg te horen dat hij vernoemd was naar twee in de oorlog omgekomen verzetsmensen. Ouders van één van deze omgekomen verzetsmensen, kwamen vaak bij ons op bezoek en waren “opa en oma” voor ons. Een pistool met daarin de namen van deze verzetsmensen gegraveerd, onderscheidingen, nog een handgranaat, een sleutel, die gebruikt werd om gevangenen uit het huis van bewaring te Arnhem te bevrijden, waren bij ons thuis in een stoffig laatje te vinden.

 

Na het overlijden van moeder kreeg schrijver de beschikking over veel documenten en correspondentie. Ik besloot deze zaken eens op een rij te zetten. Toen ik éénmaal begonnen was, kon ik er niet meer mee stoppen en begon de zaak serieus aan te pakken. Boeken lezen over de oorlogstijd in Twente. Kranten uit die tijd doornemen, archieven doorsnuffelen….

Dit was allemaal vanaf het jaar 2001……Het is nu 2008 en mijn verhaal is eigenlijk nog lang niet af, maar voor mij nu wel voldoende, alhoewel nog veel vragen  onbeantwoord zijn.

 

Veel zaken ben ik te weten gekomen, waarover ik voordien nooit gehoord had. In de afgelopen jaren, gedurende dit onderzoek, moest ik mijzelf steeds de vraag stellen: “Gaat het hier over onze vader?” Vaak met verbazing, soms boos wordend op mijn vader, maar ook boos wordend op de wereld om hem heen. Het leek mij allemaal nog niet zo lang geleden….........Totdat je geconfronteerd wordt met het feit, dat veel mensen uit die tijd niet meer leven of inmiddels hoog bejaard zijn.  

Ook kreeg ik steeds meer respect voor mijn ouders, in het bijzonder voor mijn vader en begrijp nu beter, waarom zij nooit gesproken hebben.

Ik ben geen schrijver en zal dat ook nooit worden. Ik heb een (digitale) boek geschreven ter ere van mijn vader. Ik vind dat hij dat verdiend heeft.

Wanneer in mijn boek passages voorkomen uit de door mij gelezen boeken, bedenk dan dat mijn boek niet is gemaakt uit winstoogmerk of massale publicatie, maar om enkel en alleen recht te doen aan onze vader Pieter Alberts.

Na ongeveer 5 jaar intensief bezig geweest te zijn en nog eens 2 jaren in mindere mate, vind ik het genoeg en wil het afsluiten. Ik wilde eerst een boek laten drukken, maar dat is voor mij teveel geworden. Ik heb alles ook nog in een hoge kwaliteit Publisherformaat bewaard. Dus het kan altijd nog.

Wilt u dit boek online lezen en eventueel downloaden. Dan kan dat. Er zijn twee mogelijkheden:       
Maak een emailaccount onder google aan. Dus gmail. Ik kan dan het boek in PDFformaat in zijn geheel aan u opsturen via dit gmail account. Gmail laat dit grote bestand toe om te verzenden. U moet me dan wel dit verzoek doen door mij een mail te sturen vanaf uw gmail account.


Stuur dit e-mailadres naar: gejoalberts@gmail.com.Het boek vanaf hier te lezen:


Graag hoor ik van u eens een reactie via mijn mail of in het gastenboek.

Verder ben ik toch zo ver gegaan dat ik er een echt boek van heb gemaakt. Omdat er ook lezers zijn die alleen geinteresseerd zijn in de vijf bezettingsjaren, heb ik behalve het boek in zijn geheel, ook het boek in drie delen uitgebracht. De boeken zijn niet goedkoop, maar ze worden vervaardigd met een hardcover en fullcolour. Het boek als geheel heeft 445 pagina´s.
Ik eigen mij zelf, per verkocht boek iets meer dan 3 Euro toe voor de moeite.
Mij is tevens gebleken dat er velen zijn die niet graag met een creditcard of met pay pall, via internet willen betalen. Het is niet mogelijk om dit boek te bestellen middels het overmaken van het bedrag op een bankrekening. Ik ben genegen de bestelling voor u te verrichten middels mijn pay pall account. U dient dan middels een mail ( gejoalberts@gmail.com ) aan mij door te geven wat u bestellen wilt en het bedrag dat hierbij vermeld staat aan mij over te maken op:

IBAN: NL94RABO0316766801 t.n.v. G.J.Alberts e.o.
BIC:    RABONL2U

U dient verder aan mij door te geven:
Eén volledige voornaam en uw achternaam.
Volledige adresgegevens met postcode.
En een telefoonnummer. (Dit op verzoek van de besteldienst.)

Bij het overmaken van het bedrag graag uw naam en de gevraagde bestelling vermelden.
Nadat uw bedrag op mijn rekening staat doe ik uw bestelling en deze wordt bij u thuis afgeleverd. Ik stuur u een bestelbevestiging van de firma Lulu.

Door op de naam van het boek te klikken dat u wenst in te zien, wordt u doorgelinkt daar dit boek.


 

Boekenlijst
Boek: Verkoopprijs: in  € Porto: in € Totaalprijs: in  €
Boek "Blonde Piet" (geheel) 72,85 6,99 79,84
Boek "Blonde Piet" Deel 1 23,95 6,99 30,94
Boek "Blonde Piet  Deel 2 46,50 Update In bewerking 6,99 53,49
Boek "Blonde Piet" Deel 3 28,50 Update in bewerking 6,99 35,49
Mijn leven als drugsrechercheur 9,95 5,99 15,94

Opmerking: Per land kunnen de portokosten ongeveer één Euro verschillen. Ik houd gewoon aan wat ik aan porto in Oostenrijk moet betalen.Op 31 december 2008 kreeg ik van Gert Slings uit Lelystad, waar ik al enige tijd contact mee had, de link door van zijn website over Johannes ter Horst en het verzet in Enschede. Ik heb Gert toestemming gegeven om gebruik te maken van mijn informatie. Nogmaals, het gaat niet om ons maar om de mannen die toen hun leven gegeven hebben dan wel gewaagd hebben voor de goede zaak.
Hieronder de link naar zijn site. 


www.johannesterhorst.nl


Zo langzamerhand krijg ik toch innerlijke rust, omdat eindelijk recht gedaan wordt aan een aantal mensen, die na de oorlog, levend of niet, op een zijspoor zijn gekomen/of gezet.
Ik wil Gert dan ook hartelijk danken voor zijn inzet...

Op deze site benoem ik alleen zaken waar Piet (Blonde Piet) bij is geweest en /of over gesproken heeft. Wilt u meer te weten willen komen, dan kunt u gebruik maken van het genoemde boek en de informatie op de eerder genoemde website over Johannes ter Horst.

Verder is Vera Kok, een kleinkind van een zuster van Geert Schoonman bezig met het opzetten van een website over Geert.
De link naar deze site is:

www.geert-schoonman.com

Na de oorlog werd aan de verzetsmensen te kennen gegeven dat zij een levensbeschrijving (autobiografie)  in moesten dienen, voorzien van een handtekening en twee pasfoto's. Dit moest gebeuren vóór 25 december 1945. Dit, ter verkrijging van een KP-legitimatiebewijs en dat alleen zij, die hun beschrijving ingediend hadden, geholpen konden worden, door het afwikkelingsbureau Amsterdam.
In de vergadering werden de namen genoemd van de personen die dit nog moesten doen. O.a. Harry Saathof had dit nog niet gedaan. Piet stond niet op deze lijst, zodat aangenomen kan worden dat hij zijn autobiografie reeds ingeleverd had. Uit het NIOD-archief komen 5 A-viertjes, met daarop alles wat Piet over zijn verzetstijd aan het papier wilde toevertrouwen. Hiervan heb ik dankbaar gebruik gemaakt om hem zoveel mogelijk in zijn eigen bewoordingen "aan het woord gelaten".

De levensbeschrijvingen van de vermisten (op dat moment o.a. Geert Schoonman) en de gevallen KP'ers (o.a. Johannes ter Horst.):
Voor Geert en Johannes zouden Bertha (de verloofde van Geert) en Mini (de vrouw van Johannes) gevraagd worden. Of zij inderdaad gevraagd zijn en of zij dat inderdaad gedaan hebben, is mij niet bekend geworden. Of Harry Saathof een autobiografie ingeleverd heeft, is mij tot op heden niet bekend geworden.

Ook zou er een KP-schaderapport gemaakt worden van alle sabotageacties in Overijssel. Daan (J.Hillenaar) zou dit verzorgen
.